ANTOLOGIJA BOŠNJAČKE POEZIJE U REDAKCIJI ALMIRA ZALIHIĆA – Ibrahim Hadžić

O KNJIZI

Objavio je knjige pjesama:

Harfa vasiona (1970),

Vežbanje osećanja (1973),

Oformiti jedinstvenu životinju (1974),

Vreli tragovi (1980),

Na staklu zapisano (1987),

Isti život (izabrane i nove pesme, 1988),

Pesme i (1997),

Hora (2000)

Nepročitane i nove pesme (2006).

Zapisi i crte (1997)

Posmatrač (2009),

Ko sam ja (2011),

Duge senke kratkih pesama (2014),

Prodavac magle (2017).