Almir Zalihić: POETIKA RAZDEŠENIH DETALJA AMIRA BRKE

BAM15.00

U eseju On the Teaching of Modern Literature Lionel Trilling modernu književnost razumijeva (i) kao kritički (raz)račun civilizacije sa samom sobom, što onda pretpostavlja njen stav prema svim stanjima i promjenama u društvu. Danas se, čini se, književnost više nego ikada ranije u svojoj dugoj povijesti približila naučnoj djelatnosti – što je (samo) jedan od načina da (ju) se preda zaboravu. Baš zato što nije samo informatičke naravi, ovo dopunjeno i dorađeno izdanje knjige “Poetika razdešenih detalja Amira Brke” Almira Zalihića, vrijedan je prilog nauci o književnosti.

Quantity

  • Security policy (edit with Customer reassurance module) Security policy (edit with Customer reassurance module)
  • Delivery policy (edit with Customer reassurance module) Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
  • Return policy (edit with Customer reassurance module) Return policy (edit with Customer reassurance module)

U eseju On the Teaching of Modern Literature Lionel Trilling modernu književnost razumijeva (i) kao kritički (raz)račun civilizacije sa samom sobom, što onda pretpostavlja njen stav prema svim stanjima i promjenama u društvu. Danas se, čini se, književnost više nego ikada ranije u svojoj dugoj povijesti približila naučnoj djelatnosti – što je (samo) jedan od načina da (ju) se preda zaboravu. Baš zato što nije samo informatičke naravi, ovo dopunjeno i dorađeno izdanje knjige “Poetika razdešenih detalja Amira Brke” Almira Zalihića, vrijedan je prilog nauci o književnosti.

Članci i eseji koji su kao pregled istraživačkih rezultata dati u ovoj knjizi omogućavaju širi uvid u djelo Amira Brke, ali otvaraju i neka nova pitanja o tome na koji način bi se trebala dalje razvijati naša nauka o književnosti. Tu, prije svega valja istaći kritičnost Almira Zalihića koja budi želju da se što više dozna o djelu Amira Brke. Tako se na mnogim mjestima u tekstovima naglašava veza pjesnika, lirskog subjekta i njihovih neposrednih svjetova, uz istovremeni osvrt i na pluralnost identiteta što ih emaniraju. U dvadesetom su stoljeću pjesnici često isticali sumnju u svoj identitet i na taj način ograničavali svoje autobiografske zapise. U knjizi “Poetika razdešenih detalja Amira Brke” čini se da se ipak insistira na pjesničkoj dosljednosti, no ne samo poetičkoj, budući da Brki nije stran eksperiment, već se ističe i koherentna ljudska ličnost koja ne teži nedorečenosti i(li) impersonalnosti. Brojna su mišljenja o tome da je poezija danas u krizi, ali za razliku od proze ona se još uvijek nije približila tački svoje potpune iscrpljenosti, zato što je baš poezija kako zaključuje Zalihić “čovjekov put ka samorealizaciji, čovjekova najjača i najsvrsishodnija provjera identiteta”.

Dakle, izuzev iscrpnog čitanja ukupne pjesničke produkcije Amira Brke Zalihić (pro)izvodi sopstvene stavove o umjetnosti, kao kad kaže:”Poezija je propitivanje stvarnosti koje razotkriva veću i dublju razumljivost od one kakvu mogu omogućiti racionalna znanja. Poezija je takva suverenost ljudskog duha koja se ne temelji na racionalnim, nego na iskustvenim razumljivostima. Poezija je stvaralačko izražavanje kozmičke i sudbonosne cjelovitosti”. Zalihić, kao Elliot i Gasset, kaže da izmedju pjesnika kao pjesnika i pjesnika kao privatne ličnosti treba da postoji radikalna razlika. Zato Zalihić u ovoj knjizi ne nudi portret Amira Brke, nego govori o samostalnom životu njegova pjesničkog opusa. Kada govori o tradiconalnom pristupu istraživanju strukture književnoga djela Lotman prepoznaje dvije metodike, dakle s jedne strane, “djelo se proučava u nizu drugih spomenika društvene misli, a sa druge strane  - analizira se ritmika, strofika, rime, stil, itd”, no ova podvojenost nauke o književnosti može biti i privilegija. Zalihić promatra poeziju kao model zbilje i kao znak, i na taj način pokazuje specifičnost pjesničkog teksta Amira Brke.